ŠumavaPenziony.cz

Kašperské Hory
Vznikly ve 13. století z hornické osady a nesly název Reichenstein, později Bergreichenstein. Brzy se staly velmi bohatým městem s doly na zlato. V okolí města zůstaly zbytky štol a šachet. Jeden z dolů (štola Kristína) je využíván jako seismická stanice. Roku 1584 povýšeny na královské horní město se znakem. Po koupi hradu Kašperk přijaly dnešní název. Těžba zlata postupně upadala. Dominantou je renesančně-barokní radnice původem ze 16. století. K dalším zajímavostem patří děkanský kostel sv. Markéty, u kostela Kohoutí kříž, na JV okraji středověká úpravna zlaté rudy, gotický kostel sv. Mikuláše, kostel Panny Marie Sněžné a muzeum Šumavy s bohatou sbírkou skla ze šumavských skláren a dalšími expozicemi přibližujícími prvky přírodní zajímavosti, historii osídlení i život a práci lidu na Šumavě. V okolí města tři poznávací okruhy s vlastním značením.70-410