ŠumavaPenziony.cz


FINANCOVÁNÍ NATURA ORBIS * KONTAKTY NATURA ORBIS


Kdo jsme:
Občanské sdružení Natura Orbis vzniklo koncem roku 2005, řádná registrace proběhla počátkem roku 2006. Občanské sdružení si klade jako hlavní cíl ochranu vodní a podvodní flóry a fauny formou osvěty předškolní a školní mládeže formou přednášek, výstav a výukových letních táborů. Ve sdružení Natura Orbis v současnosti pracují 4 stálí pracovníci a mnoho externistů po celé ČR.
Natura Orbis
Proč jsme:
Čistý vzduch a řeky, nebo příjemné prostředí ve městech a jejich okolí jsou stejně samozřejmou součástí kvality každodenního života jako dobré bydlení, bezpečné ulice či  školy. Ekologická výchova, prevence ochrany životního prostředí v ČR zaostávají za evropskými standarty a proto chceme přispět osvětovými programy ke zlepšení této situace nejen u široké veřejnosti, ale i u velkých organizací.

Sdružení Natura Orbis proto navrhuje a snaží se  prosazovat koncepty dílčích řešení: účinná a přitom realistická opatření, jež umožní omezit znečištění a produkci odpadů, snížit kontaminaci vody toxickými látkami, chránit přírodní bohatství, zachovat krajinný ráz a předejít riziku globálních změn klimatu.

Chceme být nezávislým, důsledným, věcným, zasvěceným a zároveň konstruktivním hlasem v  odborné diskusi o ekologických problémech. Příklad si berem  ze zahraničních ekologických organizací, které právě tuto roli hrají a staly se běžnou součástí společnosti a mají již několikaleté zkušenosti s organizováním a prosazováním svých ekologických programů.
Natura Orbis
Projekty Natura Orbis:
Jsme přesvědčeni, že ekologické problémy nevisí ve vzduchoprázdnu,  proto se chceme zaměřit na podporu trendů, které ochranu životního prostředí pomáhají řešit a to převážně z dlouhodobého hlediska. Chceme výchovnou osvětou široké veřejnosti, mládeže a organizací přispět ke zlepšení kvality vodní flóry a fauny nejen v našem nejbližším okolí. Proto naší hlavní náplní jsou tyto projekty:

  • Ekologické přednášky  pro školy a veřejnost
  • Ekologické výukové programy pro všechny druhy základních a středních škol
  • Semináře a přenášky  „Vodní flóra a fauna.“
  • Přírodovědné víkendové pobyty
  • Přírodovědné tábory
  • Výstavy fotografií podvodního světa vodních toků a jezer v ČR
  • Výstavy fotografií podvodního světa moří a oceánů