ŠumavaPenziony.cz


ÚVOD NATURA ORBIS * KONTAKTY NATURA ORBIS


60% příjmů Natura Orbis pochází z grantů, které dostáváme  na konkrétní projekty od českých organizací a nadací. Zbytek finančních prostředků získáváme formou členských příspěvků, dary soukromých osob či obcí, ziskem z prodeje publikací, fotografií, kalendářů knih  apod. Zásadně odmítáme finanční prostředky ze zdrojů, které by mohly jakkoli omezit naši  nezávislost nebo být v rozporu s našimi cíli.

Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit :

Formou finančního daru na číslo účtu 35-09970277/0100  Komerční banka