ŠumavaPenziony.cz


ÚVOD SENIOR ACTIVITY * KONTAKTY SENIOR ACTIVITY


60% příjmů pochází z grantů, které dostáváme na konkrétní projekty od českých organizací a nadací. Zbytek finančních prostředků získáváme formou členských příspěvků, dary soukromých osob, ziskem z prodeje edukačních materiálů. Zásadně odmítáme finanční prostředky ze zdrojů, které by mohly jakkoli omezit naši nezávislost nebo být v rozporu s našimi cíli.

Jak nás můžete podpořit

Formou finančního daru na číslo účtu 35-6508880237/0100 Komerční banka Praha 4