Kdo jsme:
Občanské sdružení Natura Orbis vzniklo koncem roku 2005, řádná registrace proběhla počátkem roku 2006. Občanské sdružení si klade jako hlavní cíl ochranu vodní a podvodní flóry a fauny formou osvěty předškolní a školní mládeže formou přednášek, výstav a výukových letních táborů. Ve sdružení Natura Orbis v současnosti pracují 4 stálí pracovníci a mnoho externistů po celé ČR.

Natura Orbis

Proč jsme:
Čistý vzduch a řeky, nebo příjemné prostředí ve městech a jejich okolí jsou stejně samozřejmou součástí kvality každodenního života jako dobré bydlení, bezpečné ulice či školy. Ekologická výchova, prevence ochrany životního prostředí v ČR zaostávají za evropskými standarty a proto chceme přispět osvětovými programy ke zlepšení této situace nejen u široké veřejnosti, ale i u velkých organizací.
Sdružení Natura Orbis proto navrhuje a snaží se prosazovat koncepty dílčích řešení: účinná a přitom realistická opatření, jež umožní omezit znečištění a produkci odpadů, snížit kontaminaci vody toxickými látkami, chránit přírodní bohatství, zachovat krajinný ráz a předejít riziku globálních změn klimatu.

Chceme být nezávislým, důsledným, věcným, zasvěceným a zároveň konstruktivním hlasem v odborné diskusi o ekologických problémech. Příklad si berem ze zahraničních ekologických organizací, které právě tuto roli hrají a staly se běžnou součástí společnosti a mají již několikaleté zkušenosti s organizováním a prosazováním svých ekologických programů.

Projekty Natura Orbis:
Jsme přesvědčeni, že ekologické problémy nevisí ve vzduchoprázdnu,  proto se chceme zaměřit na podporu trendů, které ochranu životního prostředí pomáhají řešit a to převážně z dlouhodobého hlediska. Chceme výchovnou osvětou široké veřejnosti, mládeže a organizací přispět ke zlepšení kvality vodní flóry a fauny nejen v našem nejbližším okolí. Proto naší hlavní náplní jsou tyto projekty:

  • Ekologické přednášky  pro školy a veřejnost
  • Ekologické výukové programy pro všechny druhy základních a středních škol
  • Semináře a přednášky „Vodní flóra a fauna.“
  • Přírodovědné víkendové pobyty
  • Přírodovědné tábory
  • Výstavy fotografií podvodního světa vodních toků a jezer ČR
  • Výstavy fotografií podvodního světa moří a oceánů

Financování Natura Orbis

60% příjmů Natura Orbis pochází z grantů, které dostáváme na konkrétní projekty od českých organizací a nadací. Zbytek finančních prostředků získáváme formou členských příspěvků, dary soukromých osob či obcí, ziskem z prodeje publikací, fotografií, kalendářů knih apod. Zásadně odmítáme finanční prostředky ze zdrojů, které by mohly jakkoli omezit naši nezávislost nebo být v rozporu s našimi cíli.

Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit :

Formou finančního daru na číslo účtu 35-09970277/0100 Komerční banka

Kontakty Natura Orbis

Majka Trčková
majak@naturaorbis.cz

Jakub Červený
cerveny@naturaorbis.cz
Tel.: 602 360 201