Kdo jsme
Občanské sdružení Senior aktivity, je nestátní nezisková organizace, která má za úkol umožnit seniorům seznámit se s moderními komunikačními technologiemi a přiblížit jim jejich využití v občanském životě. V rámci programu sdružení chceme rozvíjet formou seminářů, školení a vzdělávacích kurzů informovanost seniorů v oblasti IT komunikace, dále pak podpůrná organizace denního centra, které umožní seniorům trávit volný čas ve společnosti sobě rovných.

Občanské sdružení nabízí:
svým klientům školení v laskavém a klidném prostředí školícího centra, kde jim poskytneme tyto programy:

  • výuka ovládání PC
  • výuka použití internetu v běžném prostředí
  • názorné ukázky použití IT technologií v běžném životě
  • vydávání edukačních materiálů
  • setkání se zajímavými lidmi formou přednášek
  • ozdravné zájezdy pro potřebné
Senior activity

Dobrovolnická činnost sdružení
Dobrovolnická činnost pracovníků sdružení pomáhá zabezpečovat aktivity, které by se jinak mohly uskutečnit jen stěží či v omezeném rozsahu. Dobrovolnickou pomoc organizuje koordinátor projektu, která má vedle vlastní organizace aktivit na starosti i péči o dobrovolníky. Dobrovolníci, kteří docházejí do centra sdružení se podílejí na realizaci různých činností v rámci jednotlivých oddělení.

Senior activity

Projekty

Občanské sdružení
Připravujeme programy pro podporu a rozvíjení zachovalé schopnosti seniorů a připravujeme program přímé asistenční pomoci při činnostech, které sám nezvládne.
Chceme tímto připravit prostor pro naše klienty tak, aby měli prostor, kde budou trávit volný čas výběrem z řady vzdělávacích, výtvarných a společenských aktivit. Připravujeme společné návštěvy koncertů, divadelních představení, přednášek. Cílem do budoucna je vypracování programu „Denního centra“, kde s větší či menší asistencí senioři budou moci např. malovat na porcelán, pracovat v keramické dílně, organizovat vlastní zájmové kroužky, případně se moci vzdělávat.

Popis plánovaných činností Denního centra
Posláním Denního centra sdružení je aktivizace seniorů vedoucí k zachování či zlepšení jejich psychického a fyzického stavu.
Centrum má v plánu vytvořit denní pobyty zpestřené různými aktivitami: výtvarnými technikami, pečením, keramikou, trénováním paměti, kavárnou a kulturním odpolednem či pátečním klubem. Denní centrum bude organizovat různé semináře a školení o IT technologiích pro starší a pokročilé, dále má za úkol během roku organizovat řadu různých společenských akcí, jako jsou sportovní hry, výlet do ZOO, vánoční oslavy atd.
V centru bude podporována soběstačnost a kontakt klientů se svými vrstevníky. Plánujeme zde zabezpečit základní pečovatelské služby, jako je např. stravování nebo pomoc při běžných denních aktivitách.
Klienty centra budou senioři, kteří žijí ve vlastní domácnosti a jsou více méně soběstační, nebo ti, kteří žijí se svou rodinou, která se o ně stará, ale nemůže jim zabezpečit dostatečnou celodenní péči. Financování tohoto centra bychom chtěli zajistit přes dobročinné a grantové programy po vybudování sítě charitativních obchůdků.

Financování Natura Orbis

60% příjmů pochází z grantů, které dostáváme na konkrétní projekty od českých organizací a nadací. Zbytek finančních prostředků získáváme formou členských příspěvků, dary soukromých osob, ziskem z prodeje edukačních materiálů. Zásadně odmítáme finanční prostředky ze zdrojů, které by mohly jakkoli omezit naši nezávislost nebo být v rozporu s našimi cíli.

Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit :

Formou finančního daru na číslo účtu 35-6508880237/0100 Komerční banka Praha 4

Kontakty Natura Orbis

Adresa sdružení
Občanské sdružení Senior aktivity
Obrovského 12
Praha 4 Chodov
140 00